93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Matrícula Oberta

Curs 23-24

 

A continuació trobareu tota la informació relativa a la preinscripció i matrícula del curs 2023 – 2024, tant de nivells concertats com de cicles privats.

CONCERTAT

NO CONCERTAT

Matrícula Oberta

Concertada

 

 Matrícula Oberta

No Concertada

 

 Documentació

 

Per tal de formalitzar la preinscripció al cicles formatius privats cal aportar la següent  documentació:

– Fotocòpia del DNI de l’alumne/a
– Fotocòpia del DNI pare/mare/tutor legal
-Número usuari seguretat social (NUSS)
– Fotocòpia  targeta Sanitària
– Llibre de família (menors d’edat)
– Nota mitjana que permeti l’accés al CFPM o CFPS (expedient acadèmic).
– Resguard de títol o títol que permeti l’accés al  CFPM o CFPS.
– Targeta Família nombrosa o monoparental.

 

DOCUMENTACIÓ DEL CENTRE

Per formalitzar la matrícula haureu de portar la documentació del centre complimentada i signada.

Podeu trobar aquesta documentació al següent enllaç: Documentació de l’alumne.

 

IMPORTANT:

– Enviar full de preinscripció complimentat al correu: a8037346@xtec.cat

– Recordeu enviar tota la documentació escanejada.

 Més informació