93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Primer de Batxillerat

Del 27 al 29 de juny.

Podeu descarregat el llistat de llibres de primer de Batxillerat.

Per a més informació sobre les matèries optatives disponibles podeu accedir al següent enllaç: Optatives primer de Batxillerat.

RECORDEU: Per tal de poder garantir l’oferta de les assignatures optatives, hem de garantir un número mínim de 10 alumnes i un màxim de 20 per assignatura.

Xandall: Els alumnes del centre de 1r de Batxillerat, hauran d’adquirir el xandall de l’escola.

Segons de Batxillerat, de Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior

Del 4 al 8 de juliol.

Podeu descarregar el llistat de llibres:

Llibres de 2n de Batxillerat.

Llibres 2n de cicles.

Primer de Cicles de Grau Mitjà

De l’11 al 15 de juliol.

Descarrega llista de llibres 1r de cicle mitjà.

Samarretes i bata professional:

Els alumnes de 1r de CFGM de Guia d’activitats en el medi natural i de temps de lleure hauran d’adquirir dues samarretes de l’escola.

Els alumnes de 1r del CFGM de Cures auxilias Daftar Sbobet d’infermeria i  el CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència hauran d’adquirir la bata professional de l’escola.

Primer de Cicles de Grau Superior

Del 18 al 22 de juliol.

Descarrega llista de llibres 1r de cicle superior.

Samarretes: Els alumnes de 1r de CFGS d’Animació socioesportiva hauran d’adquirir dues samarretes de l’escola.

Formalitzar la matrícula

Per formalitzar la matrícula s’haurà de:

 • Realitzar el pagament.
 • Entregar la següent documentació a Secretaria, en cas de no haver-ho fet prèviament:
  • 2 Fotos DNI
  • Fotocòpia del DNI, de l’alumne/a
  • Fotocòpia del DNI, pare/mare/tutor. (Menors d’edat)
  • Número usuari seguretat social (NUSS)
  • Fotocòpia targeta sanitària (TISS)
  • Llibre de família (menors d’edat)
  • Nota mitjana de l’etapa que permeti l’accés a Batxillerat o Cicle formatiu.
  • Resguard de títol o fotocòpia compulsada que permeti l’accés a Batxillerat o Cicle Formatiu.
  • Carnet de família monoparental o nombrosa.
  • Certificat mèdic (alumnes dels cicles CFGM de Guia d’activitats en el medi natural i de temps de lleure i CFGS d’Animació socioesportiva)
 • Descarregar, omplir i signar els documents que trobareu al següent enllaç. Documentació del centre.

 

Reserva de llibres de text

En el període de matrícula podran realitzar la reserva de llibres del curs 2022 – 2023, en cas que els interessi adquirir-los amb nosaltres.

En el moment de reservar-los hauran d’abonar la quantitat de 100€.