93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

1. Confirmació de plaça, formalització de matrícula i reserva de llibres

 

La matrícula i la reserva de llibres són processos essencials en l’inici de cada curs escolar. Realitzar aquestes gestions a temps garanteix una adequada planificació i evita retards en el lliurament de materials. Per això preguem que llegeixis amb cura les indicacions següents.

Per tal d’agilitzar la gestió serà obligatori demanar cita prèvia. En tenir una cita prèvia, s’eviten aglomeracions i s’assegura que cada persona sigui atesa de manera adequada i personalitzada.

 

Alumnes de Batxillerat. 

Del 22 de juny al 3 de juliol 

En aquestes dates triaràs les assignatures optatives, faràs la reserva de llibres i l’entrega de la documentació pendent (revisa l’apartat de documentació)

Llistat de llibres 1r Batxillerat Llistat de llibres 2n Batxillerat

 

Alumnes de Grau Mitjà. 

Del 3 al 7 de juliol 

 • Activitats comercials
 • Atenció a persones en situació de dependència
 • Cures auxiliars d’infermeria
 • Guia en el medi natural i temps de lleure
Llistat de llibres GM

 

Alumnes de Grau Superior. 

Del 19 al 24 de juliol

 • Administració i Finances
 • Automatització i Robòtica Industrial
 • Educació Infantil
 • Ensenyament i animació socioesportiva
 • Màrqueting i publicitat
 • Integració social
Llistat de llibres GS

 

2. Documentació

Recordeu que heu de duur la següent documentació per formalitzar la matrícula:

Tots els alumnes que s’hagin preinscrit, per tal de formalitzar la matrícula hauran d’entregar la següent documentació a Secretaria:

 • 2 fotografies mida carnet
 • Resguard del títol o fotocòpia compulsada que permeti l’accés a Batxillerat o Cicle Formatiu.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (TISS)
 • Número usuari de la seguretat social de l’alumne (NUSS)
 • Fotocòpia DNI alumne, mare, pare o tutor/ra
 • Llibre de família (només menors d’edat)
 • Carnet de família monoparental o nombrosa
 • Certificat mèdic: Tots els alumnes d’esports. GM Guia en el medi natural i temps de lleure i GS Ensenyament i Animació Socioesportiva

També caldrà dur complimentada i signada la documentació adjunta: Documentació de centre

 

3. Llibres de text

El centre ofereix l’opció d’adquirir els llibres directament amb nosaltres, és molt important que la reserva es faci dins del termini establert per fer la matrícula i la reserva, ja que la comanda es farà en funció de les reserves fetes dins de les dates indicades.

En el moment de reservar els llibres en el centre, hauran d’abonar la quantitat de 100 €.

 

4. Inici de curs

Els alumnes de Batxillerat, Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior començaran el dia 12 de setembre.

L’horari de presentació serà el següent:

–          Batxillerats, Cicles Formatius de Grau Mitjà i CFGS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva i Integració Social: 10 a 12 hores.

–          Cicle de Grau Mitjà Cures auxiliars d’infermeria i la resta de Cicles Formatius de Grau Superior de 16 a 18 hores.

En començar el curs, es faran els diferents aclariments referents a l’horari.