Qui som i què fem

La Institució Santapau-Pifma, és un centre concertat amb gran tradició i prestigi, tant en el seu entorn immediat, com fora d’ell. Aquest centre s’identifica com una escola plural i de pedagogia activa, oberta a tota aquella persona que accepti els principis bàsics que constitueixen l’ideari del centre. Durant el curs 18-19 el centre va cel.lebrar el seu 50è aniversari. Al llarg dels anys, ha establert una línia d’actuació basada en la formació integral: adaptant-se perfectament als canvis del sistema educatiu, fomentant la responsabilitat personal i col•laborant directament amb les famílies.

 

Ensenyaments reglats

Ara, el centre oferta els següents ensenyaments reglats (www.gencat.cat/temes/cat/educacio.htm)

 

 • Dues modalitats de Batxillerat:
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Ciències i Tecnologia
 • Cicles formatius de Grau Mitjà:
  • Atenció a persones en  situació de dependència
  • Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
  • Gestió Administrativa
 • Cicles formatius de Grau Superior:
  • Administració i Finances

  • Ensenyament i Animació Socioesportiva

  • Automatització i Robòtica Industrial

  • Màrqueting i publicitat

  • Educació Infantil

 • Programes de Formació i Inserció:
  • Auxiliar d’Oficina i Serveis Administratius Generals
 • Curs d’accés a Grau Superior

 

Ensenyaments no reglats

Pel que fa als ensenyaments no reglats:

 

La Institució Santapau-Pifma, és un centre concertat amb gran tradició i prestigi, tant en el seu entorn immediat, com fora d’ell