Qui som i què fem

La Institució Santapau-Pifma, és un centre concertat amb gran tradició i prestigi, tant en el seu entorn immediat, com fora d’ell.Aquest centre s’identifica com una escola plural i de pedagogia activa, oberta a tota aquella persona que accepti els principis bàsics que constitueixen l’ideari del centre. Al llarg de més de 45 anys, ha establert una línia d’actuació basada en la formació integral: adaptant-se perfectament als canvis del sistema educatiu, fomentant la responsabilitat personal i col•laborant directament amb les famílies.

Ensenyaments reglats

Ara, el centre oferta els següents ensenyaments reglats (www.gencat.cat/temes/cat/educacio.htm)

 • Dues modalitats de Batxillerat:
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Ciències i Tecnologia
 • Cicles formatius de Grau Mitjà:
  • Atenció a persones en  situació de dependència
  • Futbol I i II
  • Gestió Administrativa
 • Cicles formatius de Grau Superior:
  • Administració i Finances

  • Animació d’Activitats Físiques i Esportives

  • Automatització i Robòtica Industrial

  • Gestió de vendes i espais comercials

  • Educació Infantil

 • Programes de Formació i Inserció:
  • Auxiliar d’Oficina i Serveis Administratius Generals
 • Curs d’accés a Grau Superior
Ensenyaments no reglats

Pel que fa als ensenyaments no reglats:

La Institució Santapau-Pifma, és un centre concertat amb gran tradició i prestigi, tant en el seu entorn immediat, com fora d’ell