93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Cicle Formatiu de Grau Superior

Integració Social 

Ensenyament: Ensenyaments professionals. Formació professional
Grau: Grau superior
Titulació: Tècnic/a superior
Sistema: LOE
Àmbit: Administració i oficina
Família professional: Serveis a la comunitat


 

Descripció

Tècnic o tècnica superior en Integració Social
Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

El CFGS d’Integració social té una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics en horari de matí:

1.551 hores en un centre educatiu.

449 hores en un centre de treball en horari de tarda.

 

Continguts
 • M01. Context de la intervenció social
 • M02. Metodologia de la intervenció social
 • M03. Promoció de l’autonomia personal
 • M04. Inserció sociolaboral
 • M05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 • M06. Atenció a unitats de convivència
 • M07. Suport a la intervenció educativa
 • M08. Mediació comunitària
 • M09. Habilitats socials
 • M10. Primers auxilis
 • M11. Formació i orientació laboral
 • M12. Empresa i iniciativa emprenedora
 • M13. Projecte d’integració social

 

Sortides professionals
 • Tècnic de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador d’equipaments residencials de diferents tipus.
 • Educador de persones amb discapacitat.
 • Treballador familiar.
 • Educador d’educació familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Tècnic d’acollida de persones migrants.

 

Sortides acadèmiques
 • Logopèdia
 • Psicologia
 • Teràpia ocupacional

 

Contacta amb nosaltres

Si vols més informació o tens qualsevol dubte