93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

El nostre equip

Després de més de 50 anys com a centre educatiu a Nou Barris, han passat molts professionals de diferents àrees pel nostre centre.

Els docents són el cor del centre, sense la seva implicació diària no seria possible dur a terme les diferents activitats que es realitzen en el dia a dia.

L’equip de SANTAPAU-PIFMA, està format per una selecció de professionals de diverses àrees i especialitats, amb l’objectiu de treballar les diferents capacitats dels joves:  intel·lectuals, morals, estètiques i personals.

COMPETÉNCIES DOCENTS

Per tot això, el nostre equip docent, destaca per les següents competències docents: 

 1. Competència de la matèria que imparteix, així com un sòlid bagatge cultural.
 2. Competències didàctiques i organitzatives que li permetin planificar el programa a desenvolupar, organitzar activitats, proporcionar un context d’aprenentatge a l’aula de confiança i ordre, avaluar i ajudar a autoavaluar esforçant-se en el progrés i en la consecució de l’objectiu d’aprenentatge.
 3. Competència digital i mediàtica per a utilitzar les TICS en la seva activitat docent.
 4. Característiques personals . Els nostres professores i mestres, mostren autoestima, maduresa i seguretat, capacitat d’adaptar-se i ser flexibles, autocontrol i equilibri emocional, empatia i imaginació.

A més, destaquen en ser:

 • Persones entusiastes que creuen en allò que fan i ho viuen .
 • Optimistes pedagògics en el sentit de creure i potenciar les possibilitats dels seus alumnes.
 • Líders, ja que són reconeguts per la seva actuació, dedicació i exemple.
 • Persones que coneixen bé els seus alumnes, escoltant sempre i, al mateix temps exigint quan és necessari i donant afecte i confiança que mobilitzi les seves capacitats. 

TASQUES RELACIONADES AMB EL SEU CURRÍCULUM 

 • Organitzar el currículum bimodal, diferenciant allò que cal memoritzar i allò que cal saber fer. (competències)
 • Seleccionar, crear activitats i recursos.
 • Personalitzar l’aprenentatge considerant les intel·ligències múltiples de l’alumne; ja que és el centre de l’acció formativa.
 • Potenciar l’aprenentatge autònom dels alumnes, entenent que no només s’aprèn a l’aula, sinó en altres entorns menys formals.
 • Utilitzar la tecnologia quan aporti valor afegit al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Volem aprofitar aquest espai per a agrair a tothom el seu pas per SANTAPAU-PIFMA. Totes i cadascuna de les persones que han passat pel centre i les que formen part del claustre avui en dia, deixen la seva empremta d’alguna manera tant en els alumnes com en companys i companyes.

Amb el pas dels anys podem confirmar que els docents del centre tenen característiques en comú: són persones responsables i implicades a ajudar els estudiants a desenvolupar al màxim el seu potencial.

Volem presentar-vos al professorat que ens acompanya actualment i treballa cada dia en equip perquè els nostres alumnes rebin una educació de qualitat, vetllant perquè surtin preparats per a enfrontar-se, tant al món acadèmic com laboral.

Silvia Vallés

Titular del centre

s.valles@santapau-pifma.com

Marylín Merin

Directora del Centre

m.merin@santapau-pifma.com

Yolanda Fernández

Cap d’estudis

y,fernandez@santapau-pifma.com

Cris Albéndiz

c.albendiz@santapau-pifma.com

Agustín Blanco

a.blanco@santapau-pifma.com

Daniel Cantero

d.cantero@santapau-pifma.com

Sonia Fernández

s.fernandez@santapau-pifma.com

Miguel Figuerola

m.figuerola@santapau-pifma.com

Elba Fuentes

e.fuentes@santapau-pifma.com

Sandra Gallego

s.gallego@santapau-pifma.com

Belén González

anabelen.gonzalez@santapau-pifma.com

Ferran Grau

f.grau@santapau-pifma.com

Luis Miguel Guerra

lm.guerra@santapau-pifma.com

Xavier Guixé

x.guixe@santapau-pifma.com

Gerard Hereter

g.hereter@santapau-pifma.com

Bouziane Hrich

b.hrich@santapau-pifma.com

Meritxell Lligadas

m.lligadas@santapau-pifma.com

Lourdes Martínez

l.martinez@santapau-pifma.com

Soledad Martínez

s.martinez@santapau-pifma.com

Juan Mendoza

j.mendoza@santapau-pifma.com

Mireia Muñoz

m.munoz@santapau-pifma.com

Emilio Ponce

e.ponce@santapau-pifma.com

Asunción Romero

a.romero@santapau-pifma.com

Cristina Sabatés

c.sabates@santapau-pifma.com

Ana Valiñas

ab.valinas@santapau-pifma.com

Joaquim Vega

j.vega@santapau-pifma.com

Jaume Albareda