93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

El nostre equip

Després de més de 50 anys com a centre educatiu a Nou Barris, han passat molts professionals de diferents àrees pel nostre centre.

Els docents són el cor del centre, sense la seva implicació diària no seria possible dur a terme les diferents activitats que es realitzen en el dia a dia.

Per això volem aprofitar aquest espai per a agrair a tothom el seu pas per SANTAPAU-PIFMA. Totes i cadascuna de les persones que han passat pel centre i les que formen part del claustre avui en dia, deixen la seva empremta d’alguna manera tant en els alumnes com en companys i companyes.

Amb el pas dels anys podem confirmar que els docents del centre tenen característiques en comú: són persones responsables i implicades a ajudar els estudiants a desenvolupar al màxim el seu potencial.

Volem presentar-vos al professorat que ens acompanya actualment i treballa cada dia en equip perquè els nostres alumnes rebin una educació de qualitat, vetllant perquè surtin preparats per a enfrontar-se, tant al món acadèmic com laboral.

Silvia Vallés

Titular del centre

s.valles@santapau-pifma.com

Marylín Merin

Directora del Centre

m.merin@santapau-pifma.com

Yolanda Fernández

Cap d’estudis

y,fernandez@santapau-pifma.com

Cris Albéndiz

c.albendiz@santapau-pifma.com

Agustín Blanco

a.blanco@santapau-pifma.com

Daniel Cantero

d.cantero@santapau-pifma.com

Sonia Fernández

s.fernandez@santapau-pifma.com

Miguel Figuerola

m.figuerola@santapau-pifma.com

Elba Fuentes

e.fuentes@santapau-pifma.com

Sandra Gallego

s.gallego@santapau-pifma.com

Belén González

anabelen.gonzalez@santapau-pifma.com

Ferran Grau

f.grau@santapau-pifma.com

Luis Miguel Guerra

lm.guerra@santapau-pifma.com

Xavier Guixé

x.guixe@santapau-pifma.com

Gerard Hereter

g.hereter@santapau-pifma.com

Bouziane Hrich

b.hrich@santapau-pifma.com

Meritxell Lligadas

m.lligadas@santapau-pifma.com

Lourdes Martínez

l.martinez@santapau-pifma.com

Soledad Martínez

s.martinez@santapau-pifma.com

Juan Mendoza

j.mendoza@santapau-pifma.com

Mireia Muñoz

m.munoz@santapau-pifma.com

Emilio Ponce

e.ponce@santapau-pifma.com

Asunción Romero

a.romero@santapau-pifma.com

Cristina Sabatés

c.sabates@santapau-pifma.com

Ana Valiñas

ab.valinas@santapau-pifma.com

Joaquim Vega

j.vega@santapau-pifma.com

Jaume Albareda