93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Horaris

 

BATXILLERAT

 • Científic / Tecnològic Matí
 • Humanístic / Social Matí

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • Activitats comercials Matí
 • Atencio a persones en situació de dependència Matí
 • Cures auxiliars d’infermeria Tarda
 • Guia en el medi natural i temps de lleure Matí

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 • Administració i Finances  Tarda
 • Automatització i Robòtica industrial Tarda
 • Educació Infantil Tarda
 • Ensenyament i Animació socioesportiva Matí
 • Integració Social Matí
 • Màrqueting i Publicitat Tarda