93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Batxillerat Ciències i Tecnologia

Ser competent inclou sabers, destreses, iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i actitud crítica

A l’alumnat interessat per les ciències empíriques, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científico sanitaris, el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

Itininerari Científico Tecnológic

Contacta amb nosaltres

Si vols més informació o tens qualsevol dubte