93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Batxillerat

El batxillerat és un cicle d’ensenyament post obligatori. Està dirigit a alumnes que tinguin una bona organització i sentit de la responsabilitat envers les tasques que haurà de portar a terme.

Preguntes més freqüents

Com s’hi accedeix?

Per poder accedir al Batxillerat, cal disposar del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o bé, d’un títol de Tècnic en un CFGM.

Quines sortides té el Batxillerat?

Un cop finalitzat, podeu accedir a la Universitat, a un CFGS de manera automàtica o incorporar-se al món laboral.

Quina és la sortida més adient?

La recomanació es continuar els estudis, ja sigui a la universitat o mitjançant un CFGS, per tal de tenir una preparació sòlida.

Modalitats que es poden cursar al nostre Centre:

OFERTA INICIAL DE PLACES BATXILLERAT

Curs 24-25

Curs

Oferta

Ordinàries

NEE

1r

70

66

2

2n

70

15

0

MODALITATS DE BATXILLERAT

OPTATIVES 1r DE BATXILLERAT

Continut de les assignatures optatives de les frajes 2 i 3:

Creació literària

El taller de creació literària té com a objectiu potenciar les aptituds de l’alumnat en l’àmbit de la ficció i de la no-ficció. La proposta se centra en la descoberta de models i tècniques actuals que permetin a l’alumne desenvolupar la seva imaginació i estrenar-se en el món de l’escriptura.

Matemàtica aplicada

L’objectiu d’aquesta matèria és proporcionar eines matemàtiques per tal d’analitzar i resoldre problemes en els diferents àmbits de les ciències, en qualsevol dels seus àmbits.

Reptes científics actuals (biologia i geologia)

Matèria eminentment pràctica que busca interpretar, avaluar i buscar possibles solucions a problemàtiques actuals dins de l’àrea de la salut i el medi ambient.

Biomedicina

Aquesta matèria pretén introduir a l’alumnat en el món de la biomedicina. L’objectiu és conèixer diferents tècniques diagnòstiques, el disseny de nous tractaments així com el desenvolupament de medicaments més eficaços de cara a diagnosticar i guarir malalties conegudes o de nova aparició .

Comunicació audiovisual

Inclou l’estudi de Mitjans de comunicació de masses: Televisió, Ràdio i Internet, també la Publicitat com missatge comunicatiu i l’aprenentatge del funcionament dels mitjans i la comunicació de pròpies idees: Briefing, Contrabriefing i Informe. És important saber proposar projectes i fer un bon Pitching.

Robòtica

Aquesta matèria pretén introduir a l’alumnat en el món de la robòtica educativa. La introducció a la robòtica es realitzarà amb la plataforma Arduino UNO. Una placa de prestacions molt interessants que els hi permetrà conèixer i programar de forma fàcil sensors, actuadors i altres components electrònics, estimulant l’enginy i donant solucions mecanitzades a petits problemes de la vida diària.

 

IMPORTANT

Per tal de poder garantir l’oferta de les assignatures optatives, hem de garantir un número mínim de 10 alumnes i un màxim de 20 alumnes per assignatura.

Graduació 2024

Graduació 2024

Un any més hem celebrat la graduació de l'alumnat que ens han acompanyat durant dos anys de la seva vida. Dos anys molt importants, en els quals cadascun d'ells ha recorregut un camí ple de desafiaments, esforç i dedicació. Les seves històries de superació, nits...

Projecte MIRADA INTERNACIONAL

Projecte MIRADA INTERNACIONAL

El projecte "Mirada Intergeneracional" neix, per una banda, de la decisió d’implementar activitats d’aprenentatge internivell entre l’alumnat de batxillerat i l’alumnat de cicles, per l’altra de la voluntat de continuar duent a terme projectes d’aprenentatge servei en...

Batxillerat en imatges

laboratori

Contacta amb nosaltres

Si vols més informació o tens qualsevol dubte