93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

El projecte “Mirada Intergeneracional” neix, per una banda, de la decisió d’implementar activitats d’aprenentatge internivell entre l’alumnat de batxillerat i l’alumnat de cicles, per l’altra de la voluntat de continuar duent a terme projectes d’aprenentatge servei en col·laboració amb entitats del barri.

És una iniciativa que busca promoure la connexió i l’intercanvi de coneixements entre adolescents i gent gran. Aquest projecte s’ha dut a terme de manera transversal entre l’alumnat del cicle d’atenció a persones en situació de dependència i batxillerat del centre i els usuaris i usuàries del Casal de la Gent Gran Casa Nostra.

Aquest enfocament intergeneracional no només se centra en la transmissió d’habilitats tecnològiques, sinó que també fomenta la interacció social i la comprensió mútua entre les dues generacions. Involucrant els adolescents en l’ensenyament d’habilitats relacionades amb la tecnologia, es crea una oportunitat perquè els nostres majors es familiaritzin amb l’ús de dispositius mòbils, especialment amb les funcions de la càmera de fotos.

Aquesta experiència ens ha proporcionat a tots els participants un espai per compartir històries, experiències i perspectives entre ambdues generacions, fomentant així la comprensió i el respecte mutu. Creiem que la iniciativa és positiva per a tots, ja que contribueix al benestar emocional dels usuaris oferint-los una oportunitat per aprendre alguna cosa nova, mantenir-se actualitzats amb la tecnologia i compartir els seus coneixements de la història del barri. Per als adolescents, reforça el seu sentit de responsabilitat social i empatia cap a les persones majors.

El projecte s’ha dividit en diverses sessions. Durant les sessions els adolescents han explicat aspectes tècnics com ara el maneig de la càmera, la presa de fotos i vídeos, així com l’ús d’aplicacions de retoc fotogràfic, de WhatsApp, i fins i tot alguns s’han atrevit amb TikTok i Be Real.

El primer dia es van presentar els participants, es van fer grups de treball i van començar a experimentar amb el mòbil.

En una altra sessió per grups van anar a diferents espais que ofereix el barri de Porta i els usuaris van transmetre l’essència de Nou Barris. Van visitar la plaça Sóller, el parc de Can Dragó, el cementiri de Sant Andreu, la seu del districte, la biblioteca, etc., i van explicar la transformació que ha tingut en els últims 30 anys, aprofitant el recorregut per fer unes fotos molt entranyables.

En una altra sessió vam utilitzar les instal·lacions que ens va cedir l’ateneu la bòbila. Equipament del barri de gestió comunitària que ens ha cedit algun espai per poder dur a terme aquestes trobades.

Tant l’alumnat com els usuaris han valorat molt positivament l’oportunitat de compartir vivències i noves experiències. Els alumnes destaquen de l’activitat la possibilitat de conèixer gent nova i tenir moments de trobada amb companys del centre d’altres nivells. Han trencat estereotips i s’han sorprès de les capacitats d’ús del mòbil de les generacions majors. D’altra banda, els usuaris han expressat la seva gratitud pel tracte rebut pels alumnes, han valorat la seva disponibilitat per resoldre els seus dubtes i s’han enriquit amb el coneixement dels joves.

Com a professors que han participat en l’experiència, ha estat molt gratificant veure com els alumnes es referien als usuaris com els seus avis. Les paraules d’agraïment expressades pels usuaris, observar l’acceptació mútua a diferents formes de pensar, la paciència demostrada per ambdues parts, les ganes de compartir, l’afecte creixent en la relació entre dues generacions tan distants, que cada dia s’acomiadaven amb ganes que arribés la següent sessió, ens deixa amb ganes de més. Per això, ja estem pensant en el següent projecte i com continuar buscant moments de trobada i millorar les experiències que puguin venir.

Finalment, hem preparat una exposició amb les fotos que han fet durant les trobades, que han tingut lloc durant el mes de novembre. Aquesta exposició itinerant la inaugurem el dimecres 13 de desembre a Santapau-Pifma i es podrà visitar durant el mes de desembre i la podreu veure al Casal Casa Nostra a partir del 15 de gener.

Moltes gràcies a tots i totes.