93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Història del centre

L’any 1969 tres joves amb il·lusió i inquietuds semblants es van conèixer. La seva motivació era treballar per aprendre i ensenyar.

El Sr. Bermejo, el Sr. Muñoz i el Sr.Teijo, van decidir fundar una acadèmia. Per iniciativa del Sr. Teijo van trobar el local al carrer Santapau, 85 l’Acadèmia Santapau que es traspassava i tot i que el panorama no era gaire alentador, el local tenia molt potencial.

Teballant per un objectiu comú

Per dur a terme el projecte es necessitaven molts recursos econòmics i humans. El problema dels recursos econòmics es va resoldre amb molt d’esforç i hores de feina. Pel que fa als recursos humans van aconseguir crear un equip humà difícilment superable.

Van iniciar l’activitat amb dotze alumnes, l’any següent van ser cent, fins a arribar a l’actualitat amb més de 20.000 alumnes que han passat pel nostre centre.
El camí no ha estat sempre fàcil. L’any 1970, només un any després d’haver començat l’activitat, va sorgir la llei de Classificació i transformació de centres que establia l’Ensenyament Obligatori fins als 14 anys i moltes exigències de nombre d’alumnes i espais. Aquesta va ser la primera llei de les moltes reformes a les quals ens hem hagut d’enfrontar.

L’any 1982 vam començar els ensenyaments postobligatoris al carrer Piferrer,164 que actualment coneixem amb el nom de PIFMA, per la confluència dels carrers Piferrer i Maladeta.

Finalment, es van ampliar les instal·lacions del carrer Alella, 51 on ara tenim les instal·lacions de Batxillerat i alguns Cicles Formatius.

L’any 2019 vam celebrar el 50è aniversari. Tot i haver passat més de 50 anys, som un centre que s’intenta adaptar als canvis de la societat.

Actualment, el centre SANTAPAU-PIFMA a Nou Barris, és un centre que té una variada oferta educativa, impartim: batxillerats i cicles de diferents famílies professionals tant de grau mitjà com superior.

Un orgull pel centre és que el 50% per cent del nostre alumnat, són fills i, fins i tot nets, d’exalumnes.