93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Cicles Formatius de Formació Professional – Grau Mitjà

La formació professional de grau mitjà a Espanya és una part essencial del sistema educatiu, destinada a proporcionar als estudiants les competències necessàries per al desenvolupament d’una professió específica. Aquests estudis s’organitzen en cicles formatius, que combinen formació teòrica i pràctica, i estan estructurats en mòduls professionals.

Requisits d’accés
Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, els aspirants han de complir almenys un dels següents requisits:

Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o un nivell acadèmic superior.
Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial.
Haver superat un curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa.
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, o la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Posseir alguna de les titulacions contemplades en l’article 18 del Reial decret 1147/2011.

Titulacions oficials

En completar amb èxit el cicle formatiu de grau mitjà, obtindràs el títol de Tècnic/a en l’especialitat corresponent.

Aquest títol té validesa oficial a tot el territori nacional i permet:

– la incorporació al mercat laboral en llocs qualificats

– accés a estudis en cicles formatius de grau superior.

Departament d'Educació 08037346

BEQUES

Contacta amb nosaltres

Si vols més informació o tens qualsevol dubte