93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Cicles formatius de Grau Mitjà

La Formació Professional s’estructura en cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, els quals permeten obtenir els títols de tècnic/a en grau mitjà i grau superior.

Per accedir-hi cal tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (per als cicles formatius de grau mitjà) o el títol de batxillerat (per als cicles de grau superior) o un equivalent a efectes acadèmics.

També s’hi pot accedir si se supera una prova d’accés.