93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Ser competent inclou sabers, destreses, iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i actitud crítica

A l’alumnat interessat per les humanitats (literatura, llengües clàssiques, art…) i les ciències socials i econòmiques (matemàtiques aplicades a les ciències socials, geografia, història, economia). Inclou tant estudis lingüístics i literaris, com socials, històrics, econòmics i empresarials. L’alumnat hauria de tenir un bon domini de l’expressió oral i escrita, com també de les tècniques de recollida i tractament de la informació.

Itininerari Humanístico Social

Contacta amb nosaltres

Si vols més informació o tens qualsevol dubte