93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Cicles Formatius de Formació Professional – Grau Superior

La formació professional de grau superior és un tipus d’educació orientada a proporcionar una qualificació professional especialitzada.

Aquests estudis formen part de l’Educació Postobligatòria i s’estructuren en cicles formatius, cadascun dels quals s’organitza en mòduls professionals. 

Tenen una durada de dos anys acadèmics

Requisits d’accés
Per a accedir a la formació professional de grau superior, els requisits són:
1. Títol de Batxiller o equivalent.
2. Títols de Tècnic de grau mitjà, sempre que s’hagi superat una prova d’accés específica o es posseeixin els estudis necessaris per a cursar el cicle de grau superior.
3. Títol de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior.
4. Prova d’accés a cicles formatius de grau superior per als qui no compleixin els requisits anteriors, amb un mínim de 19 anys o de 18 per als qui ja posseeixin un títol de tècnic.

Altres vies d’accés
Addicionalment, existeixen altres vies i programes relacionats amb la formació professional de grau superior:
• Certificats de professionalitat: Alguns cicles formatius permeten obtenir certificats que acrediten competències professionals específiques.
• Cursos de preparació: Per als qui no compleixen els requisits directes, hi ha cursos específics per a preparar als estudiants per a la seva incorporació als cicles de grau superior.
• Proves d’accés: Avaluacions específiques per a majors de 19 anys (o 18 anys amb títol de Tècnic) que faciliten l’ingrés als cicles.
• Segon curs de batxillerat experimental: Completar el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental també és una via d’accés.
• COU o curs preuniversitari: Haver superat aquests cursos permet l’accés a la formació professional de grau superior.
• Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys: Superar aquesta prova o haver accedit a la universitat amb més de 40 anys i experiència laboral també habilita l’accés a la formació professional.

Titulacions oficials

Tots els nostres cicles són títols oficials autoritzats per al Departament d’Ensenyament de Catalunya.

Aquests cicles, després de completar tots els mòduls, s’obté la titulació de Tècnic/a Superior en l’especialitat corresponent.

Aquests títols tenen validesa en tot el territori nacional, que et permeten:

– l’accés directe a estudis universitaris,

– la inserció laboral en llocs qualificats de les diverses àrees professionals.

Departament d'Educació 08037346

Contacta amb nosaltres

Si vols més informació o tens qualsevol dubte