93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Què canvia en la Nova FP?

Si estàs acabant l’ESO i cerques una opció pràctica i orientada a l’ocupació, o si ja tens un títol de grau mitjà i vols fer el salt al grau superior, la nova Formació Professional (FP) per al curs 24-25 és per a tu! A continuació, et comptem totes les novetats que porta aquesta reforma educativa i per què hauries de considerar-la.

Adeu a les Unitats Formatives, Hola als Resultats d’Aprenentatge

Un dels canvis més significatius és la transformació dels mòduls. En lloc de les unitats formatives tradicionals, ara tot s’organitza sobre la base de resultats d’aprenentatge. Què significa això per a tu? Que cada mòdul s’enfocarà a assegurar-se que realment aprens i domines les competències necessàries per al teu futur professional. Això fa que la formació sigui molt més pràctica i adaptada al que les empreses busquen avui dia.

Què passa amb les FCT?

Desapareixen les FCTs, ara es dirà formació en empresa, que és un component essencial de la nova FP per al curs 2024-2025. Aquesta formació es realitza en col·laboració amb empreses o organismes i està dissenyada perquè els estudiants adquireixin competències pràctiques directament en l’entorn laboral.
Amb la nova FP tota la formació és dual i tots els alumnes han de realitzar la formació en empresa dual general. Hi ha dues opcions: general i intensiva.

Més Hores de Pràctiques

La quantitat d’hores dedicades a les pràctiques ha augmentat considerablement. Això no sols significa més temps per a aplicar l’après en un entorn real, sinó també més oportunitats per a fer contactes professionals i demostrar la teva vàlua. Les pràctiques són una porta d’entrada directa al món laboral, i amb més hores, la teva experiència serà molt més completa i valuosa!
Formació Dual General. 515h
Formació Dual Intensiva. 713h

Vols més informació sobre la formació dual. Envia’ns un mail al a8037346@xtec.cat amb l’assumpte: Formació Dual – vull saber més!

Nous Mòduls Transversals

La nova Formació Professional introdueix mòduls transversals que són fonamentals per a la formació integral dels estudiants. Aquests mòduls no sols complementen la formació tècnica específica de cada cicle, sinó que també doten als alumnes de competències essencials per a la seva inserció i èxit en el mercat laboral. A continuació, es detallen què són aquests mòduls, per a què serveixen i de què tracta cadascun d’ells.

Què són els Mòduls Transversals?

Els mòduls transversals són assignatures que aborden temes essencials i comuns a totes les àrees professionals. Estan dissenyats per a proporcionar als estudiants habilitats i coneixements que són aplicables a qualsevol sector, preparant així als joves per als desafiaments actuals i futurs del mercat laboral. Els tres mòduls transversals principals en la nova FP són:
1. Itinerari Personal per a l’Ocupabilitat (I i II)
2. Sostenibilitat Aplicada al Sistema Productiu
3. Digitalització Aplicada al Sistema Productiu

Per a Què Serveixen els Mòduls Transversals

Aquests mòduls tenen com a objectiu:
• Desenvolupar Competències Clau: Faciliten el desenvolupament d’habilitats toves i tècniques que són essencials per a qualsevol professió.
• Promoure l’Adaptabilitat: Preparen als estudiants per a adaptar-se a canvis i noves demandes del mercat laboral.
• Fomentar l’Ocupabilitat: Ajuden els estudiants a millorar la seva capacitat d’inserció en el mercat laboral i la seva trajectòria professional.
• Impulsar l’Emprenedoria: Proveeixen eines i coneixements per a aquells que desitgin emprendre i crear els seus propis negocis.

Vols més informació sobre els mòduls transversal? Envia’ns un mail al a8037346@xtec.cat amb l’assumpte: Mòduls transversals – vull saber més!

Avantatges de la Nova Metodologia

• Orientació a l’Ocupació: L’FP s’ha dissenyat en estreta col·laboració amb empreses, assegurant que el que aprens és exactament el que necessites per a triomfar en la teva carrera professional.
• Aprenentatge Pràctic: Amb un enfocament en resultats d’aprenentatge i més hores de pràctiques, la teva formació serà molt més pràctica i rellevant.
• Avaluació Integral: Amb la participació de les empreses en la teva avaluació, tindràs una visió més completa i realista del teu acompliment i habilitats.

La nova Formació Professional per al curs 24-25 està dissenyada per a oferir-te una educació més pràctica, rellevant i directament vinculada amb el món laboral.

Vull saber més