93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Serveis

Orientació Psicopedagògica 

Ajuda als alumnes de tots els nivells, a decidir les millors sortides professionals i acadèmiques. El gabinet actua en aquests nivells:

 • Prevenció
 • Diagnosi i orientació
 • Orientació familiar

Objectius

 • Canalitzar les inquietuds dels pares i professors vers el desenvolupament personal i d’aprenentatge dels alumnes.
 • Estimular i ajudar als alumnes a desenvolupar les seves capacitats.
 • Donar a conèixer les necessitats i les característiques pròpies de les diferents etapes evolutives.
 • Col•laborar en el procés d’adaptació a l’escola.
 • Descobrir i orientar les dificultats personals a l’adolescència (crisi d’identitat, canvis de caràcter).

Funció de l’Orientació Psicopedagògica

Batxillerat

 • Portem a terme un programa d’orientació mitjançant xerrades i visites, amb l’objectiu d’ajudar-los a triar una sortida acadèmica i/o professional, en l’àmbit dels ensenyaments superiors: carreres universitàries, accés a la Formació Professional de grau superior, incorporació al món laboral, etc.
 • Suport i ajuda personalitzada, tant a pares com a alumnes.

Cicle Mitjà i Cicle Superior

 • Orientació als pares dels alumnes.
 • En cas de Grau Mitjà, se’ls facilita informació per a l’accés a Cicles Formatius de Grau Superior, per a cursar un altre Cicle de Grau Mitjà o insertar-se al món laboral.
 • En cas de Grau Superior, se’ls orienta si desitgen cursar una carrera universitària, realitzar un altre Cicle o incorporar-se al món laboral.
Menjador amb cuina pròpia

 

Assegurança escolar

El Centre Santapau-Pifma té subscrita una pòlissa d’accidents i de responsabilitat civil amb la companyia d’assegurances L’Atlàntida, per a tots els seus alumnes menors de 25 anys.

Classes de reforç

Dirigides a alumnes del centre i al llarg de tot el curs escolar. Preparació per matèries amb un nombre mínim d’alumnes per grup.

Escola d’Idiomes
Intercanvis a l’estranger

Interhispania.com

Borsa de treball activa

És un servei que es responsabilitza i es compromet a incorporar al món laboral a tots els alumnes, tant bon punt finalitzen el seus estudis de Cicles Formatius.

Més informació.