93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Curs escolar 2024-2025.

 

PRESENTACIÓ

Els alumnes de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior començaran el 12 de setembre:

A les 10h.
• 1er de Batxillerat
• 2on de Batxillerat
• CFGM 1er i 2on Atenció a persones amb dependència.
• CFGS: 1er Animació socioesportiva.
• CFGS: 1er i 2on d’Integració Social.

A les 11h.
• CFGM: 2on Guia en el medi natural i temps de lleure.
• CFGS: 2on Animació socioesportiva.

A les 16h.
• CFGS 1er i 2on Administració i Finances.
• CFGS 2on Automatització i robòtica.
• CFGS 1er i 2on Educació Infantil.
• CFGM: Cures auxiliars d’infermeria.

En començar el curs, es faran els diferents aclariments referent a la programació general de centre: acollida digital, horaris, etc.

LLIBRES DE TEXT

Dies 5 i 6 de setembre en horari de 9h a 12h i de 16h a 18h.
Efectuar el pagament i recollida de llibres.

Dia 9 resolució d’incidències de 9h a 12h i de 16h a 18h., retornar llibres defectuosos.

INDUMENTÀRIA

– Els alumnes del centre de 1r. de Batxillerat hauran d’adquirir el xandall del centre. Aquells alumnes que hagin fet la reserva del xandall, el primer dia de classe d’educació física informaran a la professora de la talla que volen, per tal de tenir-ho preparat per entregar. Aquells que no hagin fet la reserva l’hauran de demanar i pagar a secretaria.

– Els alumnes de CFGM de Guia en el medi natural i de temps de lleure i CFGS d’Animació Socioesportiva hauran d’adquirir dues samarretes del centre. Aquells alumnes que hagin fet la reserva de les samarretes, el primer dia de classe informaran al tutor/a de la talla que volen, per tal de tenir-ho preparat per entregar. Aquells que no hagin fet la reserva l’hauran de demanar i pagar a secretaria.

– De CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència han d’adquirir al centre la bata. Aquells alumnes que hagin fet la reserva de la bata, el primer dia de classe informaran al tutor/a de la talla que volen, per tal de tenir-ho preparat per entregar. Aquells que no hagin fet la reserva l’hauran de demanar i pagar a secretaria.

– Del CFGM de cures auxiliars d’infermeria els/les alumnes han d’adquirir 2 Casaques, 1 Pantaló. Aquells alumnes que hagin fet la reserva del material, el primer dia de classe informaran al tutor/a de la talla que volen, per tal de tenir-ho preparat per entregar. Aquells que no hagin fet la reserva l’hauran de demanar i pagar a secretaria.

DOCUMENTACIÓ

Tots els alumnes de primer: Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior hauran d’entregar la documentació adient a Secretaria. (solament aquells alumnes que estiguin pendents d’alguna documentació no presentada en el mes de Juliol)

REUNIONS

1/10 18:30h. Reunió 1r batxillerat
2/10 18:30h. Reunió 2on batxillerat
3/10 18:30h. Reunió cicles formatius de Grau Mitjà
7/10 18:30h. Reunió cicles formatius de Grau Superior

Nota. Es demana l’assistència de tots els pares i mares. En aquesta reunió d’inici de curs s’exposen molts dels aspectes del projecte educatiu i la programació del curs 2024-2025.

Sense res més per al moment, rebin una cordial salutació.

Bones vacances!!!