93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Preinscripció i matrícula

Curs 24-25

 

A continuació trobareu tota la informació relativa a la preinscripció i matrícula del curs 2024 – 2025, tant de nivells concertats com de cicles privats.

CONCERTAT

NO CONCERTAT

Preinscripció concertada

 

Del 18 al 25 d’abril

Accés a alumnes amb possessió de títol d’ESO.

Del 24 al 30 de maig

 Accés a alumnes amb el títol d’ESO, PFI o prova d’accés a cicle formatiu de grau mitjà.

Demana cita prèvia

T’ajudem a fer la preinscripció.

Tria dia amb les fletxes, tria hora fent clic en el calendari. Deixa les teves dades al formular i envia reserva.
Cicles de Grau Superior Concertats

Del 24 al 30 de maig

Alumnat amb títol de batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà, proves d’accés a cicle formatiu superior, proves d’accés a la universitat, alumnat escolaritzat en un sistema educatiu estranger equivalent a batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà.

Demana cita prèvia

T’ajudem a fer la preinscripció.

Tria dia amb les fletxes, tria hora fent clic en el calendari. Deixa les teves dades al formular i envia reserva.

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ 

 

Què necessites per fer la preinscripció?

– Ordinador, tauleta o mòbil amb internet.
– Eina d’identificació digital. (Recomanem idCAT Mòbil, és mes ràpid senzill).
– Codi d’identificació de l’alumne/a Ralc o Idalu. (Ho pots obtenir de l’expedient de notes, sol·licitar-lo a la secretaria del teu centre actual o realitzant la consulta telemàtica.
– Documentació digitalitzada: DNI alumne, DNI pare, mare o tutor (menors d’edat), TIS, TIS pare, mare o tutor (menors d’edat), Llibre de família o certificat de naixement, Certificat de nota mitjana.

Com es presenta la sol·licitud?

1. Podràs presentar la sol·licitud de dues maneres:

a. En suport electrònic (amb identificador digital).
b. En suport informàtic (sense identificador digital, haureu d’adjuntar OBLIGATORIAMENT, al formulari el document d’identificació (DNI, NIE, PASSAPORT) per acreditar la vostra identitat.

2. Obre el formulari:

a. Primera pantalla: Haureu d’acceptar la llei de protecció de dades.

b. Declaració de padró i, si escau, discapacitat: Si seleccioneu aquesta opció el departament d’educació podrà consultar les dades de residència o grau de discapacitat.

c. Cal marcar la casella de dades certes i de responsabilitat.

3. Si t’identifiques digitalment:

a. Necessitaràs el número d’identificador de l’alumne (IDALU O RALC) Consulta AQUÍ
Es recuperaran les teves dades i hauràs d’introduir el número de mòbil i correu electrònic.

4. Omple el màxim possible de centres (10) segons ordre de preferència.

CODI de centre de SANTAPAU-PIFMA: 08037346.

 5. Selecciona els criteris de prioritat.

 6. Documentació:

En l’últim apartat t’especificaran quina documentació hauràs d’adjuntar OBLIGATORIAMENT. ( En cas de no penjar els fitxers i la documentació sol·licitada, quedarà enviada però no podrem gestionar-la ni validar-la i quedarà cancel·lada).

 7. Envia la sol·licitud.

Quan hagis enviat la sol·licitud de preinscripció, rebreu el resguard de la Sol·licitud al correu indicat prèviament.

A la part del darrera o al segon full, constarà la documentació que haureu de presentar. Podreu penjar la documentació reclamada fins el dia 26 D’ABRIL. Accedint al mateix enllaç de sol·licitud i clicant la opció de MODIFICA.

Només es pot presentar una sol·licitud telemàtica. En cas contrari quedaran cancel·lades totes.

 Matrícula oberta no concertada

 

Per tal de formalitzar la preinscripció al cicles formatius privats cal aportar la següent  documentació:

– Fotocòpia del DNI de l’alumne/a
– Fotocòpia del DNI pare/mare/tutor legal
-Número usuari seguretat social (NUSS)
– Fotocòpia  targeta Sanitària
– Llibre de família (menors d’edat)
– Nota mitjana que permeti l’accés al CFPM o CFPS (expedient acadèmic).
– Resguard de títol o títol que permeti l’accés al  CFPM o CFPS.
– Targeta Família nombrosa o monoparental.

 

DOCUMENTACIÓ DEL CENTRE

Per formalitzar la matrícula haureu de portar la documentació del centre complimentada i signada.

Podeu trobar aquesta documentació al següent enllaç: Documentació de l’alumne.

 

IMPORTANT:

– Enviar full de preinscripció complimentat al correu: a8037346@xtec.cat

– Recordeu enviar tota la documentació escanejada.