93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Cicle Formatiu de Grau Superior

Integració Social 

Ensenyament: Ensenyaments professionals. Formació professional
Grau: Grau superior
Titulació: Tècnic/a superior
Sistema: LOE
Àmbit: Administració i oficina
Família professional: Serveis a la comunitat


 

Descripció

Tècnic o tècnica superior en Integració Social
Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

El CFGS d’Integració social té una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics en horari de matí:

1.551 hores en un centre educatiu.

449 hores en un centre de treball en horari de tarda.

 

Continguts
 • M01. Context de la intervenció social
 • M02. Metodologia de la intervenció social
 • M03. Promoció de l’autonomia personal
 • M04. Inserció sociolaboral
 • M05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 • M06. Atenció a unitats de convivència
 • M07. Suport a la intervenció educativa
 • M08. Mediació comunitària
 • M09. Habilitats socials
 • M10. Primers auxilis
 • M11. Formació i orientació laboral
 • M12. Empresa i iniciativa emprenedora
 • M13. Projecte d’integració social

 

Sortides professionals
 • Tècnic de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador d’equipaments residencials de diferents tipus.
 • Educador de persones amb discapacitat.
 • Treballador familiar.
 • Educador d’educació familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Tècnic d’acollida de persones migrants.

 

Sortides acadèmiques
 • Logopèdia
 • Psicologia
 • Teràpia ocupacional

 

Recapte d’aliments

Recapte d’aliments

L'alumnat de 2n del cicle formatiu d'Integració social han dut a terme un projecte solidari. Aquest projecte consistia en la coordinació de la campanya de recollida d'aliments i productes de primera necessitat que consisteix en la recollida tant aliments com productes...

Integració Social

"Nosaltres hem de ser el canvi que volem veure al món." Mahatma Gandhi Què és la integració social? És el procés d'acompanyament a les persones que per diferents causes: socials, personals, físiques, econòmiques, tenen dificultats per a participar activament en la...

Contacta amb nosaltres

Si vols més informació o tens qualsevol dubte