93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Cicle Formatiu de Grau Superior
Automatització i robòtica industrial

Ensenyament: Ensenyaments professionals. Formació professional
Grau: Grau superior
Titulació: Tècnic/a superior
Sistema: LOE
Àmbit: Tècnic i tecnològic
Família professional: Electricitat i electrònica


 

Descripció

Tècnic o tècnica superior en Automatització i robòtica industrial
Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal•lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

El CFGS de Automatització i robòtica industrial té una durada de 2.000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics en horari de matí.:

1.617 hores en un centre educatiu. 

383 hores en un centre de treball en horari de tarda.

 

Continguts
 • Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 
 • Sistemes seqüencials programables 
 • Sistemes de mesura i regulació 
 • Sistemes de potència 
 • Documentació tècnica 
 • Informàtica industrial 
 • Sistemes programables avançats 
 • Robòtica industrial
 • Comunicacions industrials 
 • Integració de sistemes d’automatització industrial 
 • Projecte d’automatització i robòtica industrial 
 • Formació i orientació laboral 
 • Empresa i iniciativa emprenedora 
 • Formació en centres de treball
Sortides professionals
 • Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d’equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment.
 • Tècnic d’engegada de sist. d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control, mesura i regulació.
 • Projectista de xarxes de comunicació.
 • Programador controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

ROBÒTICA: projecte OMRON

Contacta amb nosaltres

Si vols més informació o tens qualsevol dubte