93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

RobotStudio és un simulador desenvolupat per l’empresa ABB. És una còpia exacta del programari que utilitzen els robots en les línies de producció.
Aquesta eina conté una rèplica digital completa de dispositius físics perquè l’usuari pugui comprovar que succeeix remotament en la línia de producció real.

RobotStudio permet crear, simular i provar tota la instal•lació en un estorno virtual 3D. Això permet realitzar proves en la línia de producció sense que els canvis afectin la producció real.

Aquest simulador té disponibles els Powerpacks i els convertidors CAD, les reunions de bessons digitals i la Realitat virtual.

Els alumnes del cicle formatiu d’Automatització i robòtica industrial utilitzen entre altres aquest programari per a realitzar proves abans de posar-les a funcionar en la línia de producció.

Com crear des de zero una trajectòria simple.

En aquest projecte aprendràs a generar una trajectòria simple.
Una vegada generat el projecte crearà l’estació, el braç robòtic i el controlador. Quan tenim creat el braç robòtic, afegirem una eina.
El següent pas serà incorporar una caixa per a treballar sobre ella, l’hem d’incorporar a l’estació per a poder treballar amb ella. Podem canviar el color i el nom de l’element.
Crear un objecte de treball per a crear punts i treballar sobre la caixa. L’objecte de treball o WorkObject és la solució ideal per a l’afegir trajectòries i objectius dins de la quadrícula de treball definida. Amb aquesta opció s’augmenta la productivitat del robot.

Hem de posar tota la informació que tenim a l’estació al al controlador per tal de fer una previsualització de les funcions creades.

Recomanació: posar sempre noms significatius per a identificar tant els projectes com els elements amb els quals treballarem.

GLOSSARI
Braç robòtic
Estació
Controlador o RAPID
Equipaments
Objecte de treball
Punt d’inici
Work Object
Orientació
Trajectòria
Tools
Velocitat
Precisió
Articulacions