93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ

  • 2 fotografies mida carnet
  • Fotocòpia del DNI, del pare o de la mare
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
  • Fotocòpia Tarja de la Seguretat Social (NUSS)
  • Fotocòpia Tarja Sanitària (TISS)
  • Llibre de família (només menors d’edat)
  • BATXILLERAT i CFGM Certificat nota mitjana ESO. CFGS: Nota de la prova d’accés o nota mitjana de Batxillerat.

 

DATES DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2018 – 2019

  • Batxillerat i Cicles de grau mitjà: Presentació de sol·licituds: Del 14 al 24 de maig
  • Cicles de grau mitjà de FUTBOL: Presentació de sol·licituds: Del 8 de maig al 6 de juny 

https://www.santapau-pifma.com/proves-especifiques-grau-mitja-de-futbol/