93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ

 • 2 fotografies mida carnet
 • Fotocòpia del DNI, del pare o de la mare
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
 • Fotocòpia Tarja de la Seguretat Social (NUSS)
 • Fotocòpia Tarja Sanitària (TISS)
 • Llibre de família (només menors d’edat)
 • BATXILLERAT i CFGM Certificat nota mitjana ESO. CFGS: Nota de la prova d’accés o nota mitjana de Batxillerat.

 

DATES DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2018 – 2019

 • Batxillerat i Cicles de grau mitjà: Presentació de sol·licituds: Del 14 al 24 de maig
 • Cicles de grau mitjà de FUTBOL: Presentació de sol·licituds: Del 8 de maig al 6 de juny

Grau mitjà de Futbol – proves específiques

 • Cicles de grau superior: Presentació de sol·licituds: Del 29 de maig al 7 de juny
 • Cursos per a l’accés a cicles de grau superior: Presentació de sol·licituds: Del 2 al 6 de juliol
 • Programes de formació i inserció: Presentació de sol·licituds:  Del 14 al 24 de maig