93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Continuem amb la segona sessió del projecte de segon del cicle d’atenció a persones en situació de dependència. 

Els alumnes han preparat una sèrie d’activitats esportives per jugar amb els usuaris i usuàries del centre CORDADA. Han jugat a la petanca, als dards, al watbol i el mocador.

Tens més informació a la imatge.

Dinàmica esportiva. Projecte Visibles i Diversos.

En la pròxima sessió faran una sortida.