93 408 01 26 a8037346@xtec.cat
Preinscripción oberta a cicles formatius de grau superior:
– Administració i Finances
– Ensenyament i Animació Socioesportiva
– Automatització i Robòtica Industrial
– Educació Infantil
– Màrqueting i publicitat

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ

  • 2 fotografies mida carnet
  • Fotocòpia del DNI, del pare o de la mare
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
  • Fotocòpia Tarja de la Seguretat Social (NUSS)
  • Fotocòpia Tarja Sanitària (TISS)
  • Llibre de família (només menors d’edat)
  • CFGS: Nota de la prova d’accés o nota mitjana de Batxillerat.

 

Procedirment per realitzar la preinscipció electrònica a grau superior: