93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Confirmació de plaça, formalització de matrícula i reserva de llibres:

Horari: Dilluns, dimarts i divendres de 9-12h.

Dimecres i dijous de 16 a 19 h.

  • Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà

Del 4 a l’11 de Juliol matriculació dels alumnes de Batxillerat i CFGM.

  • Cicles Formatius de Grau Superior

Del 18 al 23 de Juliol matriculació dels alumnes de CFGS i CAS.

Llistat llibres TOTAL1

Documentació per formalitzar la matrícula:

Tots els alumnes que s’hagin preinscrit, per formalitzar la matrícula hauran d’entregar la següent documentació a Secretaria, en cas de no haver-ho fet prèviament:

  • 2 fotografies mida carnet
  • Resguard del títol o fotocòpia compulsada que permeti l’accés a Batxillerat o Cicle Formatiu.
  • Fotocòpia de la targeta de la seguretat social i targeta sanitària (NUSS i TISS)

* Per tal de facilitar la gestió agrairem que portin l’import just del pagament inicial en efectiu.

 

Xandall:

Tots els alumnes del centre de 1r de Batxillerat, hauran d’adquirir el xandall de l’escola.

1r i 2n d’Animació d’activitats físiques i esportives i 1r de Futbol hauran d’adquirir DUES SAMARRETES DEL CENTRE.