93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

PRESENTACIÓ

Els alumnes de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà començaran el dia 12  de setembre.

Els Cicles Formatius de Grau Superior  el dia 18 de setembre.

L’horari serà de 10-12 hores pel que fa als nivells de matí i de 16-18h per als de la tarda.

En començar el curs, es faran els diferents aclariments referent a  la programació general de centre.

 

PROVES EXTRAORDINÀRIES

1r Batxillerat: 3 i 4 de setembre a les 9:00h.

El dia 3 es realitzaran les matèries comunes i el dia 4 les específiques.

Nota : El alumnes que es presenten hauran de lliurar les activitats de recuperació al professor/a corresponent.

 

LLIBRES DE TEXT

– El 6 de setembre els alumnes de Batxillerat i Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

– El 9 de setembre els de Cicle Formatiu de Grau Superior.

Horari de 10-12h i de 16-18h podreu passar pel centre a abonar l’import restant dels llibres i recollir-los. Els portaran a casa per a la seva revisió, per si hagués algun exemplar defectuós.

Els llibres deteriorats els podran canviar el 10 de setembre de 16-18h.  No s’admetran canvis de llibres per una altra raó que no sigui l’esmentada al punt anterior.

 

INDUMENTÀRIA D’ESPORT

– Els alumnes del centre de 1r. de Batxillerat hauran d’adquirir el xandall del centre.

– Els alumnes de CFGM de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural i CFGS d’Animació Socioesportiva hauran d’adquirir dues samarretes del centre.

– Tots els alumnes que s’hagin matriculat a Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior hauran d’entregar la documentació adient a Secretaria. (solament aquells alumnes que estiguin pendents d’alguna documentació no presentada en el mes de Juliol)

 

ALTRES ASPECTES D´INTERÈS GENERAL

Tots els alumnes que desitgin sol·licitar Beca de caràcter general, en tots els nivells educatius, s’hauran de dirigir a la pàgina web : www.gencat.cat/agaur. Encara no estan penjades les sol·licituds.

 

REUNIONS DE PARES D´INICI DE CURS

7/10 Reunió 1er batxillerat a les 18.30h

8/10  Reunió 2on batxillerat a les 18.30h

9/10  Reunió cicles formatius a les 18.30h

Nota. Es prega l’assistència de tots els pares. En aquesta reunió d’inici de curs s’exposen molts dels aspectes del projecte educatiu i la programació del curs 2019-2020.