93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

T’AGRADARIA FER DE L’ESPORT LA TEVA PROFESSIÓ?

ARA ÉS EL MOMENT DE FORMAR-TE!

Vine a Santapau-Pifma i forma part de la nostra família, gaudiràs del camí, de la companyia i t’ajudarem a aconseguir els teus objectius.

T’oferim la possibilitat de créixer professionalment començant amb Grau Mitjà de Guia en el medi natural i de temps de lleure i seguint amb el Grau Superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva.

Vetllem per proporcionar als i les nostres alumnes una formació teòrico-pràctica el més competencial possible, que permet donar resposta amb èxit a qualsevol exigència del món laboral. Tot això en un ambient familiar i proper, en el que cada alumne/a compte, i en el que ens esforcem per donar resposta a les necessitats individuals de cadascú.

Un alt percentatge dels i de les nostres alumnes estan cursant estudis universitaris com CAFE, fisioteràpia i magisteri, i/o estan treballant en centres esportius com Holmes Place, BonasportVivaGym, Duet, Aiguajoc, L’Orange BleueMetropolitan, entre d’altres, una vegada finalitzada la formació amb nosaltres. Així que no t’ho pensis més i vine a conèixe’ns!