93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Ja ens queda molt poc. Els professors estem amb vosaltres.

Tant els professors de Batxillerat com els de Cicles Formatius de Grau Mitjà:

– Atenció a persones en situació de dependència,

– Gestió Administrativa,

– Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

Cicles Formatius de Grau Superior

– Administració i Finances

– Automatització i Robòtica Industrial

– Educació Infantil

– Ensenyament i Animació Socioesportiva

– Integració Social

– Màrqueting i Publicitat