93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

El dia 19 de desembre el departament d’anglès va organitzar una sortida al teatre per veure una obra en anglès titulada Murder Mistery, basada en una obra d’Agatha Christie.

En aquesta activitat hi van participar els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat i els de 1r de Cicles Formatius de Grau Mitjà de Gestió Administrativa.

Aquesta sortida tenia com a objectiu l’apropament de la llengua anglesa als alumnes, i que poguessin veure la utilització de l’anglès en altres situacions que no siguin les que es plantegen a l’aula.

El plantejament de l’obra va aconseguir captar l’atenció dels alumnes ja que facilitava la interacció dels actors amb el públic.

Cal agrair la participació dels alumnes en l’obra ja que quan van demanar voluntaris per pujar a l’escenari, un dels nostres alumnes de 1r de Batxillerat es va oferir i va intervenir activament a l’obra.

En definitiva, una bona experiència i un aprenentatge actiu que cal repetir quan es presenti l’’ocasió.