93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

METODOLOGIA

1.- Formació de grups homogenis en quant al nivell i objectius d’aprenentatge. El nivell inicial es determina amb un test de nivell.

2.- Mètode de preparació: s’utilitzen materials oficials i originals de la Universitat de Cambridge.

3.- Realització de simulacres d’examen (recreant les condicions dels exàmens reals).

DESCRIPCIÓ

– Preparació d’exàmens oficials Cambridge i reforç d’àrees dins del nostre projecte Multilingüe tant a Batxillerat com a Cicles Formatius.

– El nostre objectiu principal és preparar als alumnes dins de l’activitat extraescolar d’Anglès, per a l’examen d’anglès oficial nacionals i internacionals (Cambridge ESOL, etc.).

– Comptem amb l’experiència dels nostres professors, titulats i capacitats per organitzar i desenvolupar programes formatius de preparació i immersió lingüística, conjuntament amb professors nadius.

– Posem a la seva disposició els cursos, l’experiència i els resultats d’uns mètodes de treball innovador i eficaç, amb la finalitat d’ajudar els alumnes a reforçar i potenciar l’aprenentatge dels idiomes, dins del nostre Projecte Educatiu, respectant al màxim el caràcter propi del Centre.

– El nostre professorat coneix perfectament les proves de certificacions oficials a les quals podran optar els nostres alumnes: proves de Certificacions de l’Escola Oficial d’Idiomes i exàmens de la Universitat de Cambridge.