93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

A l’enllaç trobareu: informació general de les PAU, els passos a seguir per poder formalitzar la matrícula, les dates d’interès a tenir presents, els enunciats d’exàmens i les solucions d’anys anteriors, la informació específica de cada matèria objecte d’examen i els resultats estadístics d’anys anteriors.

www.gencat.cat/universitats/pau