Curs 2019 – 2020

OFERTA DE PLACES DEL CENTRE

Família professional Cicle Formatiu Places
Administració i gestió CFGM Gestió Administrativa 5
Activitats físiques CFGM Conducció d’activitats en el medi natural 3
Activitats físiques CFGS Ensenyament i animació socioesportiva 3
Administració i gestió CFGS Administració i finances 3
Electricitat i electrònica CFGS Automatització i robótica industrial 3


PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL.LICITUDS

Període d’admissió de les sol•licituds pel servei d’assessorament:

Del 30 de setembre al 4 d’octubre.

 

PUBLICACIÓ LLISTA D’ADMESOS

Dijous 14 d’octubre a la web del centre.

 

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PAGAMENT PREU PÚBLIC

Dilluns 21 d’octubre.

Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.
  • Dossier de trajectoria professional (es lliurarà al centre)
  • Dossier d’autoavaluació (es lliurarà al centre)
  • Full de sol•licitud amb les dades personals i la família professional escollida (es lliurarà al centre)

 

CALENDARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT

Informació i lliurament de la documentació – del 25 al 29 de novembre. Si hi hagués qualsevol canvi ens posaríem en contacte directament amb els inscrits i ho penjaríem a la web.

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

L’assessor comunicarà les dates de les següents fases directament amb la persona interessada mitjançant mail o telèfon.