93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

A partir del curs 2012-2013, els alumnes que facin el curs de PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR, quedaran exempts de realitzar la prova externa, realitzaran una prova final al propi centre, i podrà accedir a un cicle superior només amb la superació d’aquesta prova.

Més informació a la secretaria del centre.