93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Formalització de matrícula:

Del 5 al 12 de Juliol per a tots els alumnes.

Horari: De 10:00h. a 12:00h.

              De  16:00h. a 18:00h.

Documentació per a formalitzar la matrícula

Tots els alumnes que s’hagin preinscrit, per formalitzar la matrícula hauran d’entregar la següent documentació a Secretaria, en cas de no haver-ho fet prèviament:

  • 2 fotografies mida carnet
  • Resguard del títol o fotocòpia compulsada que permeti l’accés a Batxillerat o Cicle Formatiu.
  • Fotocòpia de la targeta de la seguretat social i targeta sanitària (NUSS i TISS)

Reserva de llibres de text:

Del 5 al 12 de juliol podran realitzar la reserva de llibres del curs 2016 – 2017, en cas que els interessi.

En el moment de reservar-los hauran d’abonar la quantitat de 100€.

Listado-TOTAL-Libros

 

Xandall:

Tots els alumnes del centre de 1r. de Batxillerat hauran d’adquirir el xandall de l’escola.