fbpx
93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Dates:

 • Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà: Del 12 al 16 de Juliol.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Del 19 al 23 de Juliol.

Horari: Dilluns, dimarts i divendres de 9 a 12h.

Dimecres i dijous de 16 a 18 h.

 

Formalitzar la matrícula: 

Per formalitzar la matrícula s’haurà de:

 • Realitzar el pagament.
 • Entregar la següent documentació a Secretaria, en cas de no haver-ho fet prèviament:
  • 2 Fotos DNI
  • Fotocòpia del DNI, de l’alumne/a
  • Fotocòpia del DNI, pare/mare/tutor. (Menors d’edat)
  • Número usuari seguretat social (NUSS)
  • Fotocòpia targeta sanitària (TISS)
  • Llibre de família (menors d’edat)
  • Nota mitjana de l’etapa que permeti l’accés a Batxillerat o Cicle formatiu.
  • Resguard de títol o fotocòpia compulsada que permeti l’accés a Batxillerat o Cicle Formatiu.
  • Carnet de família monoparental o nombrosa.
  • Certificat mèdic (alumnes dels cicles CFGM de Guia d’activitats en el medi natural i de temps de lleure i CFGS d’Animació socioesportiva)

 

 

Reserva de llibres de text:

En el període de matrícula podran realitzar la reserva de llibres del curs 2021 – 2022, en cas que els interessi adquirir-los.

En el moment de reservar-los hauran d’abonar la quantitat de 100€.

 

Per tal de recollir-los podran passar:

 • El 8 de setembre els alumnes de Batxillerat i Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
 • El 9 de setembre els de Cicle Formatiu de Grau Superior.

En el moment de recollir-los s’haurà de lliurar la quantitat pendent.

Rebran  més informació a la circular d’inici de curs que enviarem el mes de juliol.

LLISTAT DE LLIBRES – CURS 21-22

Llistat TOTAL Llibres Curs 21-22

 

Xandall i samarretes:

Els alumnes del centre de 1r de Batxillerat, hauran d’adquirir el xandall de l’escola.

Els alumnes de 1r de CFGS d’Animació socioesportiva i 1r de CFGM de Guia d’activitats en el medi natural i de temps de lleure hauran d’adquirir dues samarretes de l’escola.

Els alumnes CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència hauran d’adquirir la bata professional de l’escola.

 

Presentació de curs:

 • Els alumnes de Batxillerat i Cicles formatius de Grau Mitjà començaran el dia 13 de setembre de 10 – 12 hores.
 • Els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior començaran el dia 20 de setembre Animació socioesportiva i Integració Social: 10 – 12 hores. Resta de cicles de 16 -18 hores.

En començar el curs, es faran els diferents aclariments referents a l´horari.