93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

El grup de 2n d’Integració social en el marc del mòdul de projecte d’intervenció social han realitzat  una acció per la pau i la convivència dins un projecte amb l’objectiu de promoure tècniques positives de resolució conflictes i les relacions entre els diversos cursos del centre, així com fer cultura d’escola.

La iniciativa d’aquesta activitat sorgeix arrel dels últims conflictes bèl·lics i de la necessitat de promoure la cultura per la pau.

El producte final d’aquesta iniciativa d’aprenentatge ha estat aquest lipdub per la pau on ha participat tot el centre: direcció, alumnat i professorat.

Des d’aquí volem agrair la participació a tota la comunitat educativa per la seva implicació que ha fet possible aquest lipdub.

Esperem que us agradi!