93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

INICI DE CURS:

Dimecres 7 de setmbre torn de matí de 10 a 12 i el torn de tarda a de 16 a 18. Per a la presentació heu de duur llibre i bolígraf.
Us recodem que a partir del dia 7 tots els alumnes haureu de duur a clase, aixó inclou el dispositiu que cada alumne farà servir.

Dimecres 7 de setembre a les 10h Carrer Alella,51
• 1er de Batxillerat
• 2on de Batxillerat
• CFGM 1r i 2n Atenció a persones amb dependència
• CFGM 1er Guia en el medi natural i temps de lleure
• CFGS: 1er i 2n Integració Social

Dimecres 7 de setembre a les 11h Carrer Alella,51
• CFGM: 2n Guia en el medi natural i temps de lleure

Dimecres 7 de setembre a les 16h Carrer Alella,51
• CFGM: 1r Cures auxiliars d’infermeria
• CFGS 1er i 2n Educació Infantil
• CFGS 1er Automatització i Robòtica

Dimecres 7 de setembre a les 17h Carrer Alella,51
• CFGS 2n Automatització i Robòtica

Dilluns 7 de setembre a les 10 Carrer Piferrer 162
• CFGS: 1er Animació socioesportiva

Dilluns 7 de setembre a les 11 Carrer Piferrer 162
• CFGS: 2n Animació socioesportiva

Dilluns 7 de setembre a les 16 Carrer Piferrer 162
• CFGS 1er i 2n Administració i Finances

HORARIS:

1. HORARI DE DIRECCIÓ: Si desitgeu mantenir una entrevista amb la Directora ho podran fer en els dies i hores que s’indiquen a continuació.
SRA. MARYLIN MERIN:
Matí: Dimecres de 11:30 a 13:00h.
Tarda: Dilluns de 18:00 a 20:00h

2. HORARI DE SECRETARIA:
Convalidacions /Títols:
Dimarts de 8h a 9h i Dimecres de 9:30h a 10:30
Dimecres de 18h a 19h

Secretaria:
Dimecres i Divendres de 11:30 a 13h
Dimarts i Dijous 17h a 19h
Recordeu que per a qualsevol gestió que vulgueu realitzar presencialment al centre haureu de demanar cita prèvia.

TUTORS
• 1er de Batxillerat Humanístic / Social: Luis Miguel Guerra.
• 1er de Batxillerat Científic / Tecnològic: Anaïs Lozano.
• 2on de Batxillerat A: Marylín Merín.
• 2on de Batxillerat B: Xavier Guixé.
• CFGM 1er Atenció a persones amb dependència: Joaquim Vega.
• CFGM 2on Atenció a persones amb dependència: Cristina Sabatés.
• CFGM 1er Guia en el medi natural i temps de lleure: Ferran Grau.
• CFGM 2on Guia en el medi natural i temps de lleure: Ferran Grau.
• CFGM Cures auxiliars d’infermeria: Olga Rodrigo.
• CFGS 1er Administració i Finances: Mireia Muñoz.
• CFGS 2on Administració i Finances: Miguel Figuerola.
• CFGS 1er Automatització i robòtica: Joan Mendoza.
• CFGS 2on Automatització i robòtica: Joan Mendoza.
• CFGS 1er Educació Infantil: Soledad Martínez.
• CFGS 2on Educació Infantil: Sandra Gallego.
• CFGS: 1er Animació socioesportiva: Sònia Fernàndez.
• CFGS: 2on Animació socioesportiva: Sònia Fernàndez.
• CFGS: 1er Integració Social: Esther Villa.
• CFGS: 2on Integració Social: Cris Albéndiz.

REUNIONS DE PARES
28/09 Reunió 1er batxillerat a les 18.30h
29/09 Reunió 2on batxillerat a les 18.30h
03/10 Reunió cicles formatius de Grau Mitjà a les 18.30h
04/10 Reunió cicles formatius de Grau Superior a les 18.30h
Nota. Es prega l’assistència de tots els pares. En aquesta reunió d’inici de curs s’exposen molts dels aspectes del projecte educatiu i la programació del curs 2022-2023. Les reunions es realitzaran presencialment a la Sala d’Actes (Carrer Torrent de Can Piquer, s/n).

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ
31 d’octubre 2022
9 de desembre 2022
20 de febrero 2023
27 de març 2023
26 de maig 2022