93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

 

Curs escolar 2023-2024.

 

HORARIS

1. HORARI DE DIRECCIÓ: Si desitgeu mantenir una entrevista amb la Directora ho podran fer en els dies i hores que s’indiquen a continuació.

Sra. MARYLIN MERIN:
Matí: Dimarts de 11:30h a 13:00h.
Tarda: Dilluns de 18:00h a 20:00h.

2. HORARI DE SECRETARIA:

Convalidacions /Títols:
Dimarts de 9h a 10h.
Dimecres de 18h a 19h.

Atenció al públic:
Dimecres i Divendres de 11:30 a 13h
Dimarts i Dijous 17h a 19h

 

TUTORS I TUTORES

• 1er de Batxillerat Humanístic / Social: Sara Gonzalvez
• 1er de Batxillerat Científic / Tecnològic: Gerard Hereter.
• 2on de Batxillerat Humanístic / Social: Xavi Guixé
• 2on de Batxillerat Científic / Tecnològic: Marylín Merin.
• CFGM 1er Atenció a persones amb dependència: Joaquim Vega.
• CFGM 2on Atenció a persones amb dependència: Joaquim Vega.
• CFGM 1er Guia en el medi natural i temps de lleure: Ferran Grau.
• CFGM 2on Guia en el medi natural i temps de lleure: Ferran Grau.
• CFGM Cures auxiliars d’infermeria: Olga Rodrigo.
• CFGS 1er Administració i Finances: Mireia Muñoz.
• CFGS 2on Administració i Finances: Miguel Figuerola.
• CFGS 1er Automatització i robòtica: Joan Mendoza.
• CFGS 2on Automatització i robòtica: Joan Mendoza.
• CFGS 1er Educació Infantil: Soledad Martínez.
• CFGS 2on Educació Infantil: Sandra Gallego.
• CFGS: 1er Animació socioesportiva: Sònia Fernàndez.
• CFGS: 2on Animació socioesportiva: Sònia Fernàndez.
• CFGS: 1er Integració Social: Meritxell Lligades.
• CFGS: 2on Integració Social: Cris Albéndiz.

 

REUNIONS DE PARES I MARES

26/09 18:30h. Carrer Alella, 51
Reunió 1r Guia en el medi natural i temps de lleure
Reunió 1r Batxillerat

27/9, 28/9 i 2/10 a les 18:30h. a la Sala d’Actes al Carrer Torrent de Can Piquer, s/n.
27/09 Reunió 2n Batxillerat
28/09 Reunió cicles formatius de Grau Mitjà
02/10 Reunió cicles formatius de Grau Superior

Nota. Es prega l’assistència de tots els pares. En aquesta reunió d’inici de curs s’exposen molts dels aspectes del projecte educatiu i la programació del curs 2023-2024. Totes les reunions es realitzaran presencialment.

 

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

13 d’octubre 2023
7 de desembre 2023
12 de febrer 2024
17 de maig 2024