93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

De l’1 al 3 i del 6 al 8 de Juliol per a tots els alumnes.
Horari: De 10:00h. a 12:00h.
De  16:00h. a 18:00h.
Documentació per formalitzar la matrícula

En cas de no haver-ho fet prèviament:

–          2 fotografies mida carnet

–          Resguard del títol o fotocòpia compulsada que permeti l’accés a Batxillerat o Cicle Formatiu.

–          Fotocòpia de la targeta de la seguretat social i targeta sanitària (NUSS i TISS)

 

Més info aquí