93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Durant els últims anys les empreses han anat evolucionant cap a sistemes productius més centrats en les preferències dels consumidors. En funció d’aquestes preferències les empreses decideixen quins productes o serveis llançar al mercat.

Les empreses compten amb un departament de màrqueting, que s’encarrega de:  la promoció de productes i serveis, triar els canals de distribució, fixar  preus i gestionar la cartera productes.

Les decisions, que són fonamentals per al funcionament òptim de l’empresa,  s’han de prendre de manera estratègica, basada en estudis de mercat i sistemes d’informació dels que disposa l’empresa.

L’evolució constant de les noves tecnologies de la comunicació fan imprescindible el seu coneixement i ús, per a aprofitar de manera eficient les accions publicitàries i promocionals dutes a terme per les empreses. Tenim moltes eines i  cada dia sorgeixen de noves, hem d’estar preparats i en constant formació per tal d’aprofitar-les.

Hem de tenir la capacitat d’adaptació a les noves oportunitats, gestionar el coneixement per tal de fixar els objectius comercials i treballar en equip per aconseguir, amb la col·laboració de tots els departaments de l’empresa, assolir els objectius.

Aquest títol aborda la formació en màrqueting, la recerca comercial, la publicitat i el màqueting digital, d’una forma pràctica i simulant l’entorn real de treball. Es completa amb formació en vendes, relacions públiques, organització d’esdeveniments i  gestió d’empreses.