93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Els i les alumnes del CFGM d’atenció a persones amb dependència repassen el trimestre amb diferents activitats.

Brain training!!