93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Oferta places: MESURES FLEXIBILITZADORES

Curs 2021 – 2022 OFERTA DE PLACES DEL CENTRE Família professional Cicle Formatiu Places Administració i gestió CFGM Gestió Administrativa 3 Serveis Socioculturals CFGM Atenció a persones en situació de dependència 3 Administració i gestió CFGS Administració i...