93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

En el context social actual, a causa de l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per les actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per a garantir la salut de les persones.

Dates preinscripció

Nivell Dates preinscripció  

Sol·licitud  de preinscripció ONLINE

 

Dates matrícula
BATXILLERAT Del 27 de maig al 3 de juny PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT Del 8 al 14 de juliol
GRAU MITJÀ CONCERTAT

– Atenció a persones en  situació de dependència

Del 2 al 8 de juny PREINSCRIPCIÓ GRAU MITJÀ Del 1 al 7 de setembre
GRAU MITJÀ PRIVAT

– Gestió Administrativa

– Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

* Descarregar i complimentar PDF i enviar juntament amb la documentació

SOL.LICITUD PREINSCRIPCIÓ CFPM_PRIVAT Editable
GRAU SUPERIOR CONCERTAT

– Administració i Finances

– Automatització i Robòtica Industrial

– Educació Infantil

Del 10 al 17 de juny PREINSCRIPCIÓ GRAU SUPERIOR Del 1 al 7 de setembre
GRAU SUPERIOR PRIVAT

– Ensenyament i Animació Socioesportiva

– Integració Social

– Màrqueting i Publicitat

Del 10 al 17 de juny *Descarregar i complimentar PDF i enviar juntament amb la documentació

SOL.LICITUD PREINSCRIPCIÓ CFPS_PRIVAT Editable

Documentació identificativa

Adjuntar per correu electrònic (a8037346@xtec.cat), escanejat o fotografiat:

  • Document pdf resguard de la preinscripció electrònica o informàtica per fer les verificacions oportunes.
  • Certificat de nota mitjana.

Majors d’edat: DNI o NIE de l’alumne, o bé passaport.

Menor d’edat els documents següents:
– El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies.

– El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), o bé passaport.

De manera excepcional, per als casos en què no es pugui evitar la presencialitat, es podrà presentar físicament el resguard de sol·licitud i/o la documentació corresponent demanant cita prèvia. Es pot sol·licitar mitjançant el correu electrònic (a8037346@xtec.cat) o per via telefònica: 650471864 del 21 al 27 de maig de 9h a 13h i de 16h a 18h.

 

Pas a pas del procés de preinscripciò per a nivells concertats:

Procés de preinscripció concertats 20-21

Us donarem més informació a mesura que s’apropin les dates.