93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Jornades de Portes Obertes Virtuals

Visita la nostra escola i coneix totes les seves possibilitats sense sortir de casa

Portes obertes

Inscriu-te

MÉS DE 50 ANYS FENT ESCOLA

En aquestes portes obertes trobareu, tant la Direcció com el claustre de professors del Centre Santapau-Pifma, estarem disponibles per resoldre els vostres dubtes.

La visita virtual es farà mitjançant l’eina digital MEET de Google. Un cop feu la inscripció a la jornada o jornades que us interessin, rebreu un correu electrònic amb tota la informació d’accés a la sessió.

BATXILLERAT

Humanísitic
Social
Científic Tecnològic

Inscriu-te

FAMILIA ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ, COMERÇ I MÀRQUETING

 

CFGM Gestió Administrativa
CFGS Administració i Finances
CFGS Publicitat i màrqueting

Inscriu-te

FAMILIA SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

CFGM Atenció a persones en situació de dependència  
CFGS Educació infantil 
CFGS Integració social

Inscriu-te

FAMILIA ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

 

CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural  
CFGS Ensenyament i animació socioesportiva
 
 

Inscriu-te

FAMILIA ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

CFGS Automatització i robòtica industrial

Inscriu-te

b

Ordre del dia per a cada jornada

18:00 Benvinguda a la reunió per part de la Directora Marylin Merin
18:05 Introducció del claustre de professors
18:10 Presentació: Modalitats (Batxillerat) o Families (Cicles formatius)
18:30 Torn de preguntes

Inscripció a Portes Obertes Virtuals

Assistiré a la sessió de Portes Obertes de:

Privadesa

10 + 13 =