93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Pla d’obertura de Centre 2020

Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre

El centre SANTAPAU-PIFMA té la intenció d’obrir les seves portes el dia 8 de juny, en el moment en què Barcelona passi a FASE 2 de desescalada.

Tant la titularitat com la Direcció del CENTRE, han mantingut reunions setmanals amb totes les/les professors/es, s’han hagut de revisar programacions, s’han realitzat diverses reunions de coordinació, de tutors, de claustre, d’avaluació per poder realitzar un bon seguiment del curs 2019-2020. Aquestes reunions setmanals ens han servit per mantenir un contacte directe amb la plantilla i veure com estan portant el confinament, tant a nivell de salut com a nivell emocional.

Els/les professors/es del centre són persones molt implicades i en un període de temps molt curt ja s’havien organitzat la programació en un entorn totalment virtual, cal dir que ens han ajudat molt les diferents plataformes que hem utilitzat. Es tractava d’aconseguir que els/les nostre alumnes no perdessin el contacte amb el centre i amb els/les seus/ves professors/es i ho hem aconseguit així com el seguiment de l’activitat formativa.

En la sessió d’avaluació dels alumnes de 2on de Batxillerat es parlà, que de forma opcional s’havia de fer un horari presencial per poder treballar amb els alumnes que es presenten a les PAU, sense descartar l’ aprenentatge no presencial, com han fet fins ara.

Aquesta formació presencial s’iniciarà en el moment que entrem en FASE 2. Es farà un horari de dilluns a divendres de 9-12h.

Es realitzarà una planificació en quant a horaris i nombre d’alumnes que hi assistiran a les classes de preparació PAU, tenint en compte que el màxim d’aforament serà de 15 alumnes.

Els alumnes que hagin confirmat l’assistència, hi assistiran seguint estrictament les normes de seguretat sanitària.

  • MARYLIN MERIN :Directora.
  • YOLANDA FERNÀNDEZ: Cap d’estudis.
  • LUIS MIGUEL GUERRA: Professor d’història.
  • XAVI GUIXÉ: Professor de física i matemàtiques.
  • LOURDES MARTÍNEZ: Professora de llengua castellana.
  • ANAÏS LOZANO: Professora d’anglès.

Tot el personal haurà signat el seu document de declaració responsable respecte al seu estat
de salut actual.

Cada dia, abans d’entrar al centre, el personal es prendrà la temperatura. Un cop dins del centre, es rentaran les mans, i rebran els alumnes d’un en un, controlant la temperatura, netejant soles de les sabates i neteja de mans, tot abans d’entrar a l’aula, allà seuran en un lloc assignat prèviament pel professor i que sempre serà el mateix.

Cada professors/a tindrà al seu abast mascaretes quirúrgiques i una pantalla protectora
assignada a cadascun, que haurà de portar al llarg de la seva jornada.

 

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre

La previsió a dia d’avui serà al voltant de 30 alumnes, així que haurem de fer grups de 15, en el cas de les matèries comunes i grups més reduïts pel que fa a la majoria de matèries específiques, així doncs podem tenir grups de 15 i grups de 5, 8….alumnes.

Els espais per a grups (fins a 15 als ensenyaments post-obligatoris) s’analitzaran a partir dels principis següents:
a. La mesura bàsica de referència és 4m² per alumne.
b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats entre si.
c. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els 4m² per alumne, caldrà adequar la seva ocupació.
d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup

Aula grup (Aula C i D)

Organització de l’acció educativa presencial

Les aules es ventilaran abans d’entrar els estudiants a l’aula, i a la sortida.

Cada dia, en acabar la jornada es netejaran les aules a fons i es desinfectaran diàriament.

Els estudiants realitzaran 3 hores seguides de preparació PAU, així que no hem de preveure l’esbarjo.

Els alumnes accediran per la porta principal.

 

 

Per accedir a l’escola

Quan els alumnes accedeixen a l’escola, sempre hi haurà una persona donant la benvinguda (MARYLIN MERIN o YOLANDA FERNANDEZ). En aquest moment, se’ls prendrà la temperatura amb un termòmetre digital i se’ls donarà les instruccions pel que fa al rentat de mans incorporació a l’aula i al lloc assignat. L’alumne abans d’entrar a l’aula es netejarà les soles de les
sabates amb la dissolució que disposarà el centre. Tot i així, hi haurà una catifa amb dilució amb lleixiu per netejar-se la sola de les sabates.

TOTS ELS ALUMNES HAURAN DE VENIR AMB MASCARETA AL CENTRE

 

 

A l’aula

Les dimensions de les nostres aules permetran que els/les estudiants estiguin separats per 4m² entre ells.

Prèviament a l’obertura del centre, les aules s’hauran netejat i desinfectat a fons, així com aquelles instal·lacions que poden usar.

Es garantiran totes mesures preceptives per tal es compleixin les normatives establertes pel protocol marcat pel PROCICAT.