fbpx
93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Grau mitjà d’Ensenyaments esportius de Futbol

Ensenyament: Ensenyaments esportius
Grau: Grau mitjà
Titulació: Tècnic/a
Sistema: LOGSE
Modalitat esportiva: Futbol
Entorn: Físic i esportiu


Descripció

Tècnic o técnica d’esport en futbol

Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol.

El primer nivell d’aquests estudis capacita per dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults. També capacita per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.

Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un curs acadèmic.


Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults,
  • acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva i
  • promotor o promotora de futbol.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol, si  tenen el títol de batxiller o batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits esportius corresponents, o bé;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, en feines relacionades amb:
  • l’entrenament de futbolistes i equips,
  • l’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes,
  • la direcció de jugadors o jugadores i equips durant els partits de futbol i
  • l’arbitratge.

 

Sortides professionals

 • FUTBOL I
  • Promotor/promotora d’activitats de futbol.
  • Monitor-instructor/monitora- instructora de futbol.
 • FUTBOL II
  • Instructor/instructora de futbol.
  • Entrenador/entrenadora de futbol.
  • Director/directora d’activitats de futbol.
  • Àrbitre/àrbitra en partits de futbol.