93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

PERFIL DE L’EDUCADOR AL NOSTRE CENTRE

L’equip del Centre Santapau-Pifma, està format per una selecció de  professors i professionals de diverses àrees i especialitats, amb l’objectiu de treballar les diferents capacitats dels joves:  intel·lectuals, morals, estètiques i personals.

Diversos informes sobre educació, subratllen que els dos factors més determinants en l’èxit dels alumnes són el professor i la família. Per això, en el nostre projecte de centre no pot faltar una referència a com són i han de ser els professionals en els quals, les famílies dipositin la seva confiança per a ser les persones que ajudin els seus fills i filles, a formar-se.

Entenem que ser professor/a, és una tasca enriquidora, gratificant i creativa que ens permet aprendre amb i dels nostres alumnes, compartint i acompanyant-los en el seu desenvolupament.

COMPETÉNCIES DOCENTS

 

Per tot això, el nostre equip docent, destaca per les següents competències docents:

 

 1. Competència de la matèria que imparteix, així com un sòlid bagatge cultural.
 2. Competències didàctiques i organitzatives que li permetin planificar el programa a desenvolupar, organitzar activitats, proporcionar un context d’aprenentatge a l’aula de confiança i ordre, avaluar i ajudar a autoavaluar esforçant-se en el progrés i en la consecució de l’objectiu d’aprenentatge.
 3. Competència digital i mediàtica per a utilitzar les TICS en la seva activitat docent.
 4. Característiques personals . Els nostres professores i mestres, mostren autoestima, maduresa i seguretat, capacitat d’adaptar-se i ser flexibles, autocontrol i equilibri emocional, empatia i imaginació.

A més, destaquen ser  en ser:

 • Persones entusiastes que creuen en allò que fan i ho viuen .
 • Optimistes pedagògics en el sentit de creure i potenciar les possibilitats dels seus alumnes.
 • Líders, ja que són reconeguts per la seva actuació, dedicació i exemple.
 • Persones que coneixen bé els seus alumnes, escoltant sempre i, al mateix temps exigint quan és necessari i donant afecte i confiança que mobilitzi les seves capacitats.

 

TASQUES RELACIONADES AMB EL SEU CURRÍCULUM

 

 • Organitzar el currículum bimodal, diferenciant allò que cal memoritzar i allò que cal saber fer. (competències)
 • Seleccionar, crear activitats i recursos.
 • Personalitzar l’aprenentatge considerant les intel·ligències múltiples de l’alumne; ja que és el centre de l’acció formativa.
 • Potenciar l’aprenentatge autònom dels alumnes, entenent que no només s’aprèn a l’aula, sinó en altres entorns menys formals.
 • Utilitzar la tecnologia quan aporti valor afegit al procés d’ensenyament-aprenentatge.