fbpx
93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Cicle Formatiu de Grau Superior Gestió de Vendes i Espais Comercials

Ensenyament: Ensenyaments professionals. Formació professional
Grau: Grausuperior
Titulació: Tècnic/a superior
Sistema: LOE
Àmbit: Econòmic i empresarial
Família professional: Comerç i màrqueting


 

Descripció

Tècnic o tècnica superior engestió de vendes i espais comercials
Aquests estudis capaciten per gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, d’acord amb la normativa vigent. La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts
 • Aparadorisme i disseny d’espais comercials
 • Gestió de productes i promocions en el punt de venda
 • Organització d’equips de vendes
 • Tècniques de venda i negociació
 • Polítiques de màrqueting
 • Màrqueting digital
 • Gestió econòmica i financera de l’empresa
 • Logística d’emmagatzemament
 • Logística d’aprovisionament
 • Investigació comercial
 • Anglès
 • Projecte de gestió de vendes i espais comercials
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball
Sortides professionals
 • Director Comercial
 • Tècnic de gestió de compra-venta
 • Tècnic en màrqueting
 • Tècnic en treballs d’investigació comercial
 • Ajudant del responsable de logística
 • Marxandatge
 • Cap de compres