93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Auxiliar d’oficina i serveis administratius generals

Mòdul A

– Realitzar operacions de suport administratiu bàsic.

– Transmetre i rebre informació en gestions rutinàries amb agents externs a l’organització.

– Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

– Introduir dades i textos en terminals informàtic en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.

– Realitzar operacions bàsiques de tractament de dades i textos, i confecció de documentació.

Mòdul B

– Desenvolupament i recursos personals.

– Coneixement de l’entorn social i laboral.

– Aprenentatges instrumentals bàsics.

El Centre Santapau-Pifma, té establert un conveni de col.laboració amb la Fundació BCN Formació Professional.