93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Circular informativa 3r trimestre

Malgrat la situació extraordinària actual, el centre Santapau-Pifma ha de vetllar per mantenir l’acció educativa a tots els nivels educatius, Batxillerats i Cicles Formatius, en la mesura que les condicions ho permetin. Així doncs l’objectiu serà promoure activitats...