93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

TALLERS D’EXPERIMENTACIÓ I MANIPULACIÓ

L’educador/a infantil ha de ser una persona amb inquietuds, capaç de buscar propostes originals, formar-se amb autors referents que li permetin unir la recerca teòrica amb l’experiència pràctica. L’actitud de l’adult estarà relacionada amb la...